Home / 72 Con Quỷ Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BELIAL

68. BELIAL Belial được liệt kê là con quỷ thứ 68 trong cuốn The Lesser Key of Solomon. Hắn là vị Vua của địa ngục, thống trị 80 quân đoàn quỷ. Xem 71 con quỷ còn lại: http://tarot.vn/72-con-quy-cua-vua-solomon/ Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com Photos: since-web.com

Read More »

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – CIMEIES

66. CIMEIES Hắn được miêu tả như một chiến binh thần thánh cưỡi con hắc mã, và sở hữu khả năng định vị những kho báu thất lạc, hắn là kẻ giao giảng Trivium (bộ ba học thuật Ngữ pháp, logic và thuật hùng biện) và biến một người đàn …

Read More »

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – FLAUROS

64. FLAUROS Hắn là một Công Tước vĩ đại của địa ngục, và điều khiển 36 quân đoàn quỷ (20, theo như sách Pseudomonarchia Daemonum). Hắn sẵn sàng đưa ra câu trả lời cho mọi thứ từ quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng trước tiên hắn phải được …

Read More »

72 Con Quỷ Của Vua Solomon – ANDRAS

63. ANDRAS Theo Goetia, Andras là một Hầu tước địa ngục, xuất hiện dưới hình hài một thiên thần có cánh với cái đầu cú hoặc đầu quạ, cưỡi một con sói đen mạnh mẽ và mang trong tay một thanh kiếm sắt sáng chói. Hắn cũng chịu trách nhiệm …

Read More »