Home / Aleister Crowley Thoth Tarot

Aleister Crowley Thoth Tarot

Lá Ace of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Ace of Wands Tia lửa cảm hứng Bản năng Năng lượng, sáng kiến, đam mê, sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Mục đích Sự phát triển năng khiếu bản thân, những mục đích mới. Mặt sáng Dũng cảm, quyết đoán, tiềm lực. Mặt tối Suy nhược vì cường điệu, thất …

Read More »

Lá Three of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Three of Wands Đức hạnh Ngọn lửa phát triển Bản năng Tính sáng tạo, lòng tự tin, khởi đầu mới. Mục đích Tin tưởng, an toàn, thành công. Mặt sáng Quyền lực và sức mạnh được củng cố; tín nhiệm, linh hoạt, và hòa hợp. Mặt tối Trạng thái ủ …

Read More »

Lá Four of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Four of Wands Hoàn thành Ngọn lửa vạn vật bùng cháy Bản năng Trật tự (thống nhất, hoàn thiện, khắc phục các mặt đối lập). Mục đích Kiểm soát (nguyên tắc quyền lực). Mặt sáng Hoàn thành, hoàn thiện nội tâm, những lý tưởng tinh thần. Mặt tối Đánh giá …

Read More »

Lá Five of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Five of Wands Xung đột Ngọn lửa tranh chấp Bản năng Thách thức, căng thẳng, bốc đồng. Mục đích Giải tỏa căng thẳng (hầu hết do tranh cãi). Mặt sáng Chứng tỏ năng lực bản thân (thi đấu thể thao). Mặt tối Sự liều lĩnh (hành động khinh suất). Phẩm …

Read More »

Lá Six of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Six of Wands Chiến thắng Ngọn lửa của sự sáng tỏ Bản năng Niềm vui, niềm lạc quan, đấu tranh chiến thắng. Mục đích Chiến thắng tột đỉnh, cực điểm. Mặt sáng Tình cảm nồng ấm; tâm tính tươi sáng. Mặt tối Tự phụ, dạt dào tình cảm, tôn sùng …

Read More »

Lá Eight of Wands – Aleister Crowley Thoth Tarot

Eight of Wands Nhanh nhẹn Ngọn lửa tư tưởng Bản năng Các ý tưởng, hành động, và truyền đạt thông tin (nhanh chóng). Mục đích Kiến thức, tiến bộ, phát triển (đường lối mới), suy tính và/hoặc thực hiện mục tiêu cũ (giải quyết vấn đề). Mặt sáng Linh hoạt, …

Read More »