Home / Con Lắc Cảm Xạ

Con Lắc Cảm Xạ

Cảm Xạ Học – Từ Huyền Bí Đến Khoa Học

Hiệu trưởng trường Hồng Bàng – tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng – khẳng định: “Việc xây dựng trung tâm nghiên cứu này dưới góc độ khoa học là nhằm đưa ra ánh sáng những vấn đề mà nhân loại đang quan tâm nhưng chưa giải thích được”. Cảm xạ học, …

Read More »

Con lắc (Pendulum) & cảm xạ là gì?

      Cảm xạ là một khả năng nhạy cảm tiềm ẩn của con người với các bức xạ của vật thể. Cảm xạ ám chỉ những kỹ thuật thực hành dự đoán tương lai, phong thủy, tìm kiếm các dòng nước ngầm, khoáng vật hoặc các vật thể bị giấu kín hoặc chôn vùi, bằng những …

Read More »