Home / Lá Ẩn Chính (Majors Acana)

Lá Ẩn Chính (Majors Acana)

Khi Lá Ẩn Chính (Major Arcana) Xuất Hiện Trong Trải Bài

Hỏi: Bạn ơi cho mình hỏi, mình thường không biết cách liên kết các lá trong bộ ẩn chính, mà thường trải bài của mình xuất hiện nhiều lá trong bộ ẩn chính. Mình cũng biết nếu xuất hiện như vậy thì trọng tâm vấn đề thường nằm ở đó. …

Read More »

The Magician – Thần Tượng Của Các Thần Tượng

The Magician – Thần Tượng Của Các Thần Tượng Nếu như 4 vị Vua: King of Wands, King of Cups, King of Swords, King of Pentacles đều thể hiện một phần nào đó “sự nguy hiểm” của mình trong tình yêu; vì họ là bậc thầy trong lĩnh vực của …

Read More »

Bộ 22 Lá Ẩn Chính Trong Tarot

Phần II: Bộ 22 Lá Ẩn Chính Trong Tarot Bộ bài tarot tiêu chuẩn gồm 78 lá được chia thành hai phần, major arcana (ẩn chính) và minor arcana (ẩn phụ). Từ arcana là số nhiều của arcanum nghĩa là “bí ẩn sâu thẳm”. Đối với những nhà giả kim …

Read More »