Home / Llewellyn’s Classic Tarot

Llewellyn’s Classic Tarot

Lá The High Priestess – Llewellyn’s Classic Tarot

2 – The High Priestess Từ khóa: bí mật, sự khởi đầu, bí ẩn, im lặng, trí tuệ, hiểu biết, trực giác, sự sáng suốt, tiềm thức, tương lai chưa được tiết lộ Nghĩa ngược: kiến thức nông cạn, bí mật, lịch trình bị giấu kín, niềm đam mê, tự …

Read More »

Lá The Empress – Llewellyn’s Classic Tarot

3 – The Empress Từ khóa: sự phong phú, phì nhiêu, sáng tạo, niềm vui, vẻ đẹp, hạnh phúc, thoải mái, tự nhiên, tình mẹ, người mẹ, sự nuôi dưỡng, tình yêu, sự thai nghén, rộng lượng Nghĩa ngược: sự phụ thuộc, đồng phụ thuộc, sự lười biếng, trì trệ, …

Read More »

Lá The Hierophant – Llewellyn’s Classic Tarot

5 – The Hierophant Từ khóa: giáo dục, truyền dạy, học hỏi, kiến thức, luật lệ, truyền thống, thể chế, nhóm tương đồng, giá trị, hướng dẫn, sự chính thống, lễ nghi, phước lành, nguyên trạng, tục lệ xã hội Nghĩa ngược: trào lưu chính thống, sự kìm nén, không …

Read More »

Lá The Chariot – Llewellyn’s Classic Tarot

7 – The Chariot Từ khóa: động lực, tham vọng, điều khiển, hướng dẫn, quyết tâm, thành công, chiến thắng, vinh quang, ý chí, hành động, tiến trình, tốc độ, du hành, thống trị, trận chiến Nghĩa ngược: thiếu điều khiển, trì hoãn, đối lập, sự trì trệ, không phương …

Read More »

Lá Strength – Llewellyn’s Classic Tarot

8 – Strength Từ khóa: sức mạnh, sự mềm dẻo, kiên nhẫn, lòng trắc ẩn, sự chữa lành, hợp nhất, lòng can đảm, trái tim, điều khiển, kỷ luật, sự kiên cường, sự đảm bảo, hiệu lực, sự rắn rỏi, sự thèm khát, bản năng, khả năng, quyền lực Nghĩa …

Read More »

Lá The Hermit – Llewellyn’s Classic Tarot

The Hermit Từ khóa: một mình, nội tâm, triết học, sự trầm mặc, rút lui, sự trầm ngâm, trí tuệ, hướng dẫn, tìm kiếm, sự thần bí, riêng tư, sự thận trọng Nghĩa ngược: thu mình, chứng sợ khoảng rộng, sự khai trừ, đày ải, hoang tưởng, cô đơn, sự …

Read More »