Home / Osho Zen Tarot – Sách Hướng Dẫn

Osho Zen Tarot – Sách Hướng Dẫn

Lá V. No-thingness – Osho Zen Tarot

V. No-thingness Lời dẫn giải Ở trong “hư vô” có thể gây mất phương hướng và thậm chí sợ hãi. Không nắm bắt được gì, không có cảm giác về phương hướng, ngay cả một dấu hiệu được chọn lựa hay sự tồn tại của các khả năng cũng không …

Read More »

Lá VII. Awareness – Osho Zen Tarot

VII. Awareness Lời dẫn giải Bức màn ảo tưởng, hay còn gọi là maya – thứ ngăn bạn nhận biết được thực tại như nó vốn có, sắp bốc cháy. Ngọn lửa ấy không phải là ngọn lửa được đốt bằng niềm đam mê, mà là ngọn lửa lạnh của tỉnh …

Read More »