Home / Shadowscapes Tarot

Shadowscapes Tarot

Lá Ace of Pentacles – Shadowscapes Tarot

Ace of Pentacles Một dấu hiệu tốt báo hiệu về một tương lai thịnh vượng, đầy đủ và an toàn, một lời hứa hẹn chắc chắn về sự giàu có và khỏe mạnh, về việc đền đáp và thu hoạch bội thu cho những công việc cực nhọc. Năng lượng …

Read More »

Lá Two of Pentacles – Shadowscapes Tarot

Two of Pentacles Hắn đứng trên một chân và bắt đầu nhảy múa, thật đặc biệt, một trạng thái cân bằng vừa được sinh ra trên nền tảng của sự rối loạn tung hứng. Tựa như thần Hủy Diệt của Ấn Độ Giáo, Shiva, ông là một cá thể luôn …

Read More »

Lá Five of Pentacles – Shadowscapes Tarot

Five of Pentacles Cô gái trẻ lấy hết sức bình sinh rúc người vào trong bằng việc cuộn tròn bản thân lại giống như cách mà một con tê tê thường làm vậy. Đôi mắt đuối sức lúc này chẳng muốn hướng đến bất kì điều gì ở phía ngoài …

Read More »