Home / Wild Unknown Tarot

Wild Unknown Tarot

Lá The Emperor – Wild Unknown Tarot

The Emperor Sự bảo vệ,  ổn định, người cha Emperor là một người cha. Ông ta là người đồng hành hoàn hảo của empress. Ông đại diện cho phần bảo vệ, quyết đoán, và thực sự kiên định trong con người bạn. Ông mang đến sự trong trẻo trong trí …

Read More »

Lá Justice – Wild Unknown Tarot

Justice Quyết định, nghiệp chướng Với những chiếc đuôi gắn chặt vào nhau, hai chú mèo nhìn thẳng vào bạn…chờ đợi bạn lựa chọn giữa chúng. Đâu là đúng và đâu là sai? Lá justice ngụ ý đến trọng lượng hoặc sự nặng nề bao quanh sự lựa chọn mà …

Read More »