Home / So Sánh Lá Bài

So Sánh Lá Bài

Điểm Giống và Khác Nhau Giữa 4 Lá Knight Trong Tarot

Cả 4 lá knight đều là những chàng thanh niên đã trưởng thành từ những đứa trẻ Page. Đến giai đoạn này, các anh chàng Knight đã bắt đầu bộc lộ những tính cách rõ rệt của mình. Mỗi knight có mỗi tính cách khác nhau song tựu trung đều …

Read More »