Home / Lời Khuyên

Lời Khuyên

Trải Bài Tarot – Sinh Sản

Trải bài này dành cho những người có mong muốn có em bé Hãy nhớ rằng tarot không bao giờ có thể thay thế cho những xét nghiệm y học chuyên môn nhưng những lá bài sẽ gợi lên cho bạn những ý tưởng, sự thấu hiểu và những lựa …

Read More »