Home / Trải Bài Yes – No

Trải Bài Yes – No

3 Cách Trải Bài Yes – No

Trải bài Yes – No là một trải bài không được khuyến khích trong Tarot, mặc dù người ta hay nói rằng có thể hỏi Tarot bất cứ điều gì. Tuy nhiên theo quan điểm của mình thì nên dùng Tarot với mục đích guidance (chỉ dẫn, cho lời khuyên) …

Read More »