Home / Wild Wisdom of The Faery Oracle

Wild Wisdom of The Faery Oracle

Wild Wisdom of the Faery Oracle – Sách Hướng Dẫn

Bộ bài Wild Wisdom of the Faery Oracle là cánh cửa vào thế giới diệu kỳ của tiên. Mỗi lá bài tuyệt đẹp này đầy ắp những bí mật, tri thức và lời hướng dẫn trực tiếp từ những người bảo vệ khôn ngoan nhất, mang những thông điệp rõ ràng và những …

Read More »

Lá Gatekeeper – Wild Wisdom of The Faery Oracle

45 – Gatekeeper Thời khắc thần tiên, Chuyển giao thời gian, Trượt qua các chiều không gian  Trong cả truyền thuyết cổ về tiên và trong thế giới màu nhiệm của tiên, quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại với nhau. Chúng linh hoạt và dễ chuyển …

Read More »

Lá Dragon’s Pet – Wild Wisdom of The Faery Oracle

42 – Dragon’s Pet Sự giao tiếp giữa các giống loài, Động vật, Thú nuôi, Những người đồng hành màu nhiệm, Sự bảo hộ  Nếu lá bài này xuất hiện trước bạn thì dường như vào lúc này, bạn đang gần kề một mối quan hệ với tiên, đang bước …

Read More »

Lá Greenman’s Door – Wild Wisdom of The Faery Oracle

40 – Greenman’s Door Cánh cổng đến với Tiên, Vòng quay của năm, Đầu mối để tiến vào Galatic và Gaian  Các vị tiên biết rằng, có nhiều lần, cánh cửa đến vương quốc của họ đã đóng chặt. Họ chọn thời điểm và người khiến cánh cổng mở ra. …

Read More »