Decameron Tarot (18+)

18+, Bài Tarot, NXB Lo Scarabeo


Decameron Tarot

Tác giả: Giacinto Gaudenzi & Luciano Spadanuda

Phát hành: Lo Scarabeo

Bao gồm: Deck + Booklet

Giá: 700,000đ

Mua bài Decameron Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên