Lá 5 of Air – Cosmos Tarot

Cosmos Tarot & Oracle, Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài


5 Air – Carina

Ý nghĩa lá 5 of Air trong bộ Cosmos Tarot

Chòm Thuyền Để

Xâm Hại Đến Cấu Trúc – Căng Thẳng – Nguy Cơ Thiệt Hại

Carina đại diện cho phần sống của chiếc tàu Argo – con tàu của Jason và đội Argonauts. Sống thuyền là phần dầm lớn nằm ở dưới cùng của vỏ bao che. Nó là thành phần cấu tạo bao quanh tất cả mọi thứ còn lại. Cụm từ “Lay the keel” (“Đặt sống thuyền”) mô tả việc đặt nền tảng đầu tiên cho một dự án mới. Nếu phần sống tàu bị tổn hại, ví dụ như khi con tàu bị mắc cạn, toàn bộ phần sau chiếc thuyền sẽ bị hỏng và cấu trúc chính của thuyền sẽ có nguy cơ bị phá hủy cao. Lá bài mô tả phần sống thuyền có dạng giống chiếc vây vừa đủ để tránh khỏi những nguy cơ tiềm ẩn nằm bên dưới mặt nước.

Trong trải bài, lá bài mô tả sự đặt nền tảng vững chắc ví dụ như lập kế hoạch kinh doanh chi tiết, thành lập ban giám đốc có trình độ cao hoặc đưa ra một quyết định điều hành có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của cả quá trình nỗ lực. Đây là lá bài của suy nghĩ, đưa ra quyết định và thành lập cấu trúc cũng như phân tích những mối nguy cơ và cạm bẫy có khả năng xuất hiện trong tiến trình hoàn thành công việc. Nếu phần sống vững chắc, cả con tàu sẽ chống chịu được những va chạm nhất định.

Ngược chiều, đây là lá bài của những âm mưu đen tối và những hành động mạo hiểm. Mối đe dọa có thể chỉ nằm trong gang tấc ngay bên dưới mặt nước phẳng lặng kia. Lá bài cũng có thể chỉ những căng thẳng xuất hiện trong bộ phận trụ cột của một tổ chức, một nhóm hoặc trong sự thúc đẩy một tiến trình. Điều đáng lưu tâm là lập nên thói quen duy trì mọi việc vào một guồng quay ổn định để hoàn thành những kế hoạch lâu dài.

Xem bản dịch đầy đủ 78 lá bài Cosmos Tarot.

Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Dịch: Vinh Cao

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *