Thần Thoại Bắc Âu – Vé (Lóðurr)

Sách Hướng Dẫn Từng Bộ Bài Tarot - từng lá bài, Thần Thoại Bắc Âu


Vé là con trai của hai người khổng lồ – Borr và Bestla. Đôi khi Vé cũng được gọi là Lodur, Lodar hoặc Lother. Cùng với hai người anh em trai của mình – Óðinn và Vili (Hœnir), Vé giết tên khổng lồ Ymir và sáng tạo ra vũ trụ.

Khi tạo ra loài người, Lóðurr đã tặng cho món quà là cảm giác và áo quần mặc ngoài cho người đàn ông và phụ nữ đầu tiên.

Nguồn bài viết: thanthoaibacau.info

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *