Tag Archives: Vampires Tarot of the Eternal Night

Lá VI. The Lovers – Vampires Tarot of the Eternal Night

VI – The Lovers Lựa chọn  Lời gợi ý: Bạn lựa chọn gì (và tại sao) và những lựa chọn đó ảnh hưởng đến những trải nghiệm và thực tại của bạn như thế nào? Theo truyền thống                                     Lovers đã lựa chọn nhau. Họ hiểu rằng hành động và phương …

Read More »

Lá VI. The Lovers – Vampires Tarot of the Eternal Night

VI – The Lovers Lựa chọn  Lời gợi ý: Bạn lựa chọn gì (và tại sao) và những lựa chọn đó ảnh hưởng đến những trải nghiệm và thực tại của bạn như thế nào? Theo truyền thống                                     Lovers đã lựa chọn nhau. Họ hiểu rằng hành động và phương …

Read More »