Art of Life Tarot

Art of Life Tarot – Sách Hướng Dẫn

Sách hướng dẫn sử dụng bộ bài Art of Life Tarot. Đối với mỗi người, những hình ảnh nghệ thuật trong các lá bài có thể được cảm nhận theo những cách khác nhau, do đó việc diễn giải nghĩa những lá bài được “mở” theo nhiều hướng khác nhau. …

Read More »