NXB Llewellyn

Wizards Tarot

Wizards Tarot Tác giả: Corrine Kenner & John Blumen Phát hành: Llewellyn Publications Phiên bản: Deck + Companion Giá: 850,000đ Phiên bản: Deck + Booklet Giá: 700,000đ Cảm nhận về bộ bài Tarot: http://mystichouse.vn/wizards-tarot-cam-nhan-bo-tarot-ve-phep-thuat/ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Gilded Royale Tarot (Special Edition) …

Read More »

Witches Tarot

Witches Tarot Tác giả: Ellen Dugan, Mark Evans Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion, hộp lớn Giá: 850,000đ Cảm nhận về bộ bài: http://mystichouse.vn/witches-tarot-cam-nhan/ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Lá Kinght of Swords – Witches Tarot Lá Knight of Pentacles …

Read More »

Voice of the Trees Oracle

Voice of the Trees Oracle Tác giả: Mickie Mueller Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck 25 Cards + Companion Giá: 750,000đ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Tarot of Trees – Sách Hướng Dẫn Lá Queen of Pentacles – Tarot of Trees Lá Queen of …

Read More »

Victorian Fairy Tarot

Victorian Fairy Tarot Tác giả: Lunaea Weatherstone & Gary A. Lippincott Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion, hộp lớn Giá: 850,000đ Cảm nhận về bộ bài Victorian Fairy Tarot: http://mystichouse.vn/victorian-fairy-tarot-cam-nhan/ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Victorian Fairy Tarot – Sách Hướng Dẫn …

Read More »

Tarot of Vampyres

Tarot of Vampyres Tác giả: Ian Daniels Phát hành: Lleywellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion, hộp lớn Giá: 800,000đ Cảm nhận về bộ bài Tarot: http://mystichouse.vn/the-tarot-of-vampyres-nhung-sinh-vat-huyen-thoai-bong-dem/ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: The Tarot of Vampyres – Cảm nhận Tổng hợp sách hướng …

Read More »

Tarot of the Orishas

Tarot of the Orishas Tác giả: Zolrak & Durkon Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion Giá: 850,000đ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Llewellyn Tarot Shadowscapes Tarot Fairy Tale Tarot Ship of Fools Tarot Sacred Circle Tarot Necronomicon Tarot Shapeshifters Tarot Anna K …

Read More »

Tarot of the Hidden Realm

Tarot of the Hidden Realm Tác giả: Barbara Moore & Julia Jeffrey  Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion, hộp lớn Giá: 850,000đ Cảm nhận về bộ bài: http://mystichouse.vn/tarot-of-hidden-realm-cam-nhan-bo-bai/ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Enchanted Oracle Hidden Path Oracle Journey Of Love Oracle …

Read More »

Steampunk Tarot

Steampunk Tarot Tác giả: Barbara Moore, Aly Fell Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion, hộp lớn Giá: 850,000đ Cảm nhận về bộ bài Tarot: http://mystichouse.vn/steampunk-tarot-bo-bai-ve-the-gioi-hoi-nuoc/ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Lá Knight of Cups – Steampunk Tarot Lá Ace of …

Read More »

Ship of Fools Tarot

Ship of Fools Tarot Tác giả: Brian Williams Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck + Companion Giá: 750,000đ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Llewellyn Tarot Gilded Reverie Lenormand Kết Hợp Lá Bài Lenormand Ship (3) Ý Nghĩa Lá Bài Lenormand Ship (3) Kết Hợp …

Read More »

Shapeshifters Tarot

Shapeshifters Tarot Tác giả: DJ Conway & Lisa Hunt & Sirona Knight Phát hành: Llewellyn Publications Phiên bản: Deck + Companion Giá: 1,000,000đ Phiên bản: Deck + Mini booklet Giá: 650,000đ Cảm nhận về bộ bài Shapeshifter Tarot: http://mystichouse.vn/shapeshifter-tarot-cam-nhan/ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Universal Waite Tarot Tarot of …

Read More »

Witches Tarot – Cảm nhận

Tác giả: Mark Evans & Ellen Dugan  Năm phát hành: 2012 Nhà xuất bản: Llewellyn Publications Reviewer: Eeviee Dịch: Magic Knight (Saigon Mystic House) The Witches Tarot là một bộ Tarot có hình ảnh cuốn hút với điểm nhấn là các biểu tượng Pagan tự nhiên theo cấu trúc của Tarot …

Read More »