Wizards Tarot

Bài Tarot, Beginner, NXB Llewellyn


Wizards Tarot

Tác giả: Corrine Kenner & John Blumen

Phát hành: Llewellyn Publications

Phiên bản: Deck + Companion

Giá: 850,000đ

Phiên bản: Deck + Booklet

Giá: 700,000đ

Cảm nhận về bộ bài Tarot: http://mystichouse.vn/wizards-tarot-cam-nhan-bo-tarot-ve-phep-thuat/

Mua bài Wizards Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên