Universal Waite Tarot

Bài Tarot, Beginner, NXB US Games


Universal Waite Tarot Deck

Tác giả: Stuart Kaplan

Phát hành: U.S. Games Systems

Phiên bản: Deck size chuẩn (7 x 12 cm) + Mini booklet, hộp nhỏ

Giá: 650,000đ

Phiên bản: Deck size chuẩn (7 x 12 cm) + Mini booklet + Tấm trải bài

Giá: 700,000đ

Phiên bản: Deck size chuẩn (7 x 12 cm) + Companion, hộp lớn

Giá: 800,000đ

Phiên bản: Deck size bỏ túi  (5.7 x 8.9 cm) + Mini booklet, hộp nhỏ

Giá: 500,000đ

Phiên bản: Deck size nhỏ (2 x 3.5 cm) + Mini booklet, hộp nhỏ

Giá: 250,000đ

Phiên bản: Deck size nhỏ (2 x 3.5 cm) + Mini booklet, móc khóa, hộp nhỏ

Giá: 300,000đ

Cảm nhận về bộ bài Rider Waite Tarot: http://mystichouse.vn/rider-waite-tarot-tong-quan-va-cam-nhan/

Bán bài Universal Waite Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên