Deviant Moon Tarot

Lá VII. The Chariot – Deviant Moon Tarot

VII – The Chariot Người kéo xe – The Charioteer đang sẵn sàng du hành khắp thành phố. Việc vượt qua những nghịch cảnh trong quá khứ khiến anh trở nên mạnh mẽ; và giờ đây anh đang vận dụng những kinh nghiệm đó để tiến đến những vùng đất …

Read More »