Wizards Tarot

Wizards Tarot – Sách Hướng Dẫn

Bước vào học viện phép thuật Wizards Tarot, bạn sẽ được mặc áo thụng của một pháp sư tập sự và học hỏi từ người hướng dẫn của bạn – bài tarot. Với hình ảnh kỹ thuật số tinh tế và tuyệt đẹp bởi John J. Blumen, bộ bài tarot độc …

Read More »

Wizards Tarot – Sách Hướng Dẫn

Bước vào học viện phép thuật Wizards Tarot, bạn sẽ được mặc áo thụng của một pháp sư tập sự và học hỏi từ người hướng dẫn của bạn – bài tarot. Với hình ảnh kỹ thuật số tinh tế và tuyệt đẹp bởi John J. Blumen, bộ bài tarot độc …

Read More »