Thần Thoại

Trải Bài Tarot – Peter Pan

  Chủ đề chính của câu chuyện Peter Pan là sự đối lặp giữa sự ngây thơ của một đứa trẻ với những trách nhiệm của người lớn. Trải bài này dung những nhân vật Peter Pan, Wendy, Tinker Bell và Captain Hook để nhóm lại tính trẻ con bên …

Read More »