Thần Thoại

Trải Bài Tarot – Peter Pan

  Chủ đề chính của câu chuyện Peter Pan là sự đối lặp giữa sự ngây thơ của một đứa trẻ với những trách nhiệm của người lớn. Trải bài này dung những nhân vật Peter Pan, Wendy, Tinker Bell và Captain Hook để nhóm lại tính trẻ con bên …

Read More »

Trải Bài Tarot – Pháp Thuật của Hecate

* Hecate là nữ thần của ma pháp thuật, chiêu hồn, độc (lẫn) dược,… trong thần thoại Hy Lạp. Nếu bạn thích tìm hiểu thêm hãy tìm tài liệu tiếng Anh nhé, nó đầy đủ hơn. Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua trải bài này nếu thấy không phù …

Read More »

Trải Bài Tarot – Cuộc Sống Đối Ngẫu của Persephone

Cuộc Sống Đối Ngẫu của Persephone Persephone là con gái của nữ thần Demeter – nữ thần trồng trọt trong thần thoại Hy Lạp. Nàng bị bắt cóc bởi Hades – thần địa ngục và bị đem xuống âm phủ. Mẹ nàng quá đau buồn đến mức không màng tới …

Read More »