Trải Bài Tarot – Pháp Thuật của Hecate

Phát Triển Tinh Thần, Tarot Việt Nam, Thần Thoại, Trải Bài Tarot


* Hecate là nữ thần của ma pháp thuật, chiêu hồn, độc (lẫn) dược,… trong thần thoại Hy Lạp. Nếu bạn thích tìm hiểu thêm hãy tìm tài liệu tiếng Anh nhé, nó đầy đủ hơn.

Lưu ý: Bạn có thể bỏ qua trải bài này nếu thấy không phù hợp với mình. Trải bài được trích dịch trong sách 365 Spreads của tác giả Sasha Graham.

Nữ thần Hecate tự do di chuyển qua lại giữa dương thế và âm phủ. Còn con người? Họ cũng có thể làm được như thế nhờ vào thuật Shaman (Shamanism) – một trong những dạng pháp thuật siêu linh cổ xưa nhất mà con người biết tới. Trải bài này dựa trên ba thế giới của Shaman Giáo: Thượng – Trung – Hạ

Trải bài thành ba phần riêng biệt.

Pháp Thuật của Hecate

Hạ Giới (Nguyên bản Giới tự nhiên)

1. Bạn cần tách ra khỏi điều gì?

2. Bạn nên kết nối với tinh linh nào?

3. Thông điệp mà sức mạnh / linh thú của bạn gửi gắm đến bạn?

Trung Giới (Hiện thực – Những gì chúng ta biết)

4. Khả năng nào đang hiện diện mà bạn không nhận ra?

5. Bạn lo lắng điều gì nhất về của cải vật chất của bản thân?

Thượng Giới (Tâm linh – Trí tuệ – Bản chất)

6. Hướng đi nào là đúng nhất để hoàn thành sứ mạng của chính bạn?

7. Mục đích của bạn là gì?

8. Làm thế nào để bạn được hợp nhất với Thần?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên