Wildwood Tarot

Lá Eight of Stones – Wildwood Tarot

Eight of Stones Kỹ năng Tương ứng lá Eight of Pentacles trong RWS Mô tả Một người đàn ông cuốn khố da ngồi trong hang động đang cặm cụi chạm khắc đá. Xung quanh ông ấy là bảy vật dụng do chính ông tạo ra nằm rải rác trên tường …

Read More »

Lá Nine of Stones – Wildwood Tarot

Nine of Stones Truyền thống Tương ứng với lá Nine of Pentacles trong RWS Mô tả Ở phía trước vòng tròn tạo thành từ chín tảng đá cao là hình tượng một pháp sư có sừng ngồi bắt chéo chân được lấy từ chiếc vạc bạc cổ xưa (Gunderstrup Cauldron), …

Read More »

Lá Ten of Stones – Wildwood Tarot

Ten of Stones Tổ ấm Tương ứng lá Ten of Pentacles trong RWS Mô tả Một mái vòm lớn được tạo thành từ mười tảng đá chống chịu mưa gió đã dựng khung cho bức hình. Xuyên qua cánh cổng đá đó, ta nhìn thấy ngôi nhà hình tròn từ …

Read More »

Lá Page of Stones – Wildwood Tarot

Page of Stones Linh miêu Tương ứng lá Page of Pentacles trong RWS Vị trí trên The Wheel Xuyên qua Đông chí, hướng tới ngày Imboli Ý nghĩa Được phát hiện ở những vùng đất rậm rạp nhiều đồi núi tại các khu vực ở Châu Âu, Linh Miêu là …

Read More »

Lá Knight of Stones – Wildwood Tarot

Knight of Stones Ngựa Tương ứng lá Knight of Pentacles trong RWS Vị trí trên The Wheel Xuyên qua điểm Đông chí Ý nghĩa Ngựa tiền sử – vô cùng quen thuộc tại Châu Âu thường được miêu tả trong nghệ thuật chạm khắc hang động thời kì đồ đá …

Read More »

Lá Queen of Stones – Wildwood Tarot

Queen of Stones Gấu Tương ứng lá Queen of Pentacles trong RWS Vị trí trên The Wheel Điểm Đông chí Ý nghĩa Tổ tiên cổ xưa của loài gấu hiện đại, gấu đào hang ngủ đông trong các hang động trong suốt mùa đông phương Bắc lạnh giá. Người Neanderthal …

Read More »

Lá King of Stones – Wildwood Tarot

King of Stones Sói  Tương ứng lá King of Pentacles trong RWS Vị trí trên The Wheel Khởi hành từ ngày Samhain Ý nghĩa Được tôn kính như một thợ săn hay kẻ truy lùng tàn nhẫn, Sói đã trở thành một biểu tượng đặc biệt xuyên suốt mấy ngàn năm …

Read More »

Lá Eight of Stones – Wildwood Tarot

Eight of Stones Kỹ năng Tương ứng lá Eight of Pentacles trong RWS Mô tả Một người đàn ông cuốn khố da ngồi trong hang động đang cặm cụi chạm khắc đá. Xung quanh ông ấy là bảy vật dụng do chính ông tạo ra nằm rải rác trên tường …

Read More »

Lá Nine of Stones – Wildwood Tarot

Nine of Stones Truyền thống Tương ứng với lá Nine of Pentacles trong RWS Mô tả Ở phía trước vòng tròn tạo thành từ chín tảng đá cao là hình tượng một pháp sư có sừng ngồi bắt chéo chân được lấy từ chiếc vạc bạc cổ xưa (Gunderstrup Cauldron), …

Read More »

Lá Ten of Stones – Wildwood Tarot

Ten of Stones Tổ ấm Tương ứng lá Ten of Pentacles trong RWS Mô tả Một mái vòm lớn được tạo thành từ mười tảng đá chống chịu mưa gió đã dựng khung cho bức hình. Xuyên qua cánh cổng đá đó, ta nhìn thấy ngôi nhà hình tròn từ …

Read More »

Lá Page of Stones – Wildwood Tarot

Page of Stones Linh miêu Tương ứng lá Page of Pentacles trong RWS Vị trí trên The Wheel Xuyên qua Đông chí, hướng tới ngày Imboli Ý nghĩa Được phát hiện ở những vùng đất rậm rạp nhiều đồi núi tại các khu vực ở Châu Âu, Linh Miêu là …

Read More »

Lá Knight of Stones – Wildwood Tarot

Knight of Stones Ngựa Tương ứng lá Knight of Pentacles trong RWS Vị trí trên The Wheel Xuyên qua điểm Đông chí Ý nghĩa Ngựa tiền sử – vô cùng quen thuộc tại Châu Âu thường được miêu tả trong nghệ thuật chạm khắc hang động thời kì đồ đá …

Read More »

Lá Queen of Stones – Wildwood Tarot

Queen of Stones Gấu Tương ứng lá Queen of Pentacles trong RWS Vị trí trên The Wheel Điểm Đông chí Ý nghĩa Tổ tiên cổ xưa của loài gấu hiện đại, gấu đào hang ngủ đông trong các hang động trong suốt mùa đông phương Bắc lạnh giá. Người Neanderthal …

Read More »

Lá King of Stones – Wildwood Tarot

King of Stones Sói  Tương ứng lá King of Pentacles trong RWS Vị trí trên The Wheel Khởi hành từ ngày Samhain Ý nghĩa Được tôn kính như một thợ săn hay kẻ truy lùng tàn nhẫn, Sói đã trở thành một biểu tượng đặc biệt xuyên suốt mấy ngàn năm …

Read More »

Wildwood Tarot

Wildwood Tarot

Nhà sản xuất: Sterling Erthos Tác giả: Mark Ryan, et al Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn

Read More »