Cảm nhận lá bài Tarot

Cảm Nhận Shadowscapes Tarot – Sợi Dây Đỏ Của Rachel

Xin tặng bài này cho một bạn đạo Kito lần trước gặp rắc rối với gia đình về việc co Tarot, hy vọng bạn sẽ tìm được điểm sáng trong bài viết của mình. Nếu mọi người để ý thì trong bộ ẩn chính và cả ẩn phụ của Shadowscapes nữa, …

Read More »