4 Nguyên Tố

Các Bộ Trong Tarot về Năng Lực Chiến Lược và Sáng Tạo

Các Bộ Trong Tarot về Năng Lực Chiến Lược và Sáng Tạo Có mối liên hệ nào giữa các bộ trong tarot và năng lực tư duy chiến lược hay không? Thực tế thì Tarot có khả năng chỉ ra bất cứ điều gì, có thể là mọi thứ (Nếu …

Read More »

Bộ 56 Lá Ẩn Phụ Trong Tarot

Trong khi bộ ẩn chính thể hiện những chủ đề chung, bộ ẩn phụ mang những chủ đề này vào trong những lĩnh vực thực tiễn để cho thấy cách chúng hoạt động ở các sự kiện hàng ngày. Những lá bài trong bộ ẩn phụ đại diện cho những …

Read More »

Sự hình thành của Bốn Yếu Tố

Âm dương thì luôn hòa hợp luôn nhưng khắc nhau vì dương động tức khắc âm tĩnh, nhưng quá động sinh tĩnh thành âm, nhưng quá tĩnh sinh động thành dương. Dương là tính nhiệt Âm là tính hàn Khi nhị nguyên hòa hợp sẽ sinh ra tứ tượng: Thanh …

Read More »