Wild Unknown Tarot

Lá Justice – Wild Unknown Tarot

Justice Quyết định, nghiệp chướng Với những chiếc đuôi gắn chặt vào nhau, hai chú mèo nhìn thẳng vào bạn…chờ đợi bạn lựa chọn giữa chúng. Đâu là đúng và đâu là sai? Lá justice ngụ ý đến trọng lượng hoặc sự nặng nề bao quanh sự lựa chọn mà …

Read More »