Bộ ẩn chính (Major Arcana)

Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool)

Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool) Trong Tarot Cuộc hành trình của chàng khờ là phép ẩn dụ cho cuộc đời mỗi con người. Mỗi một lá bài trong bộ Ẩn Chính (Major Arcana) tượng trưng cho một chặng cuộc hành trình – một trải nghiệm mà mỗi …

Read More »

Nguyên Tố của Bộ Ẩn Chính (Major Arcana)

Nguyên tố của các Ẩn chính Golden Dawn Pháp Ai Cập Lửa: rạng rỡ, đầy năng lượng, nhiệt huyết, dũng cảm, tham vọng, chuyên tâm, hùng hổ, ngang ngạnh, lạc quan. EmperorStrenghtWheel of Fortune Temperance Tower Sun Judgement EmperorPope (Hierophant)Hermit Strenght Devil Madman (Fool) World HierophantConqueror (Chariot)Reaper (Death) Lightning (Tower) Sun …

Read More »

Vampires Tarot of the Eternal Night – Sách Hướng Dẫn

Lãnh địa của ma cà rồng và bài Tarot trên thực tế có rất nhiều phương diện lạ lùng. Và bằng cách kết hợp cả hai lại trong bộ bài Vampires Tarot of the Eternal Night, chúng ta tạo nên một thế giới vô cùng độc đáo. Có bóng tối …

Read More »

Khi Lá Ẩn Chính (Major Arcana) Xuất Hiện Trong Trải Bài

Hỏi: Bạn ơi cho mình hỏi, mình thường không biết cách liên kết các lá trong bộ ẩn chính, mà thường trải bài của mình xuất hiện nhiều lá trong bộ ẩn chính. Mình cũng biết nếu xuất hiện như vậy thì trọng tâm vấn đề thường nằm ở đó. …

Read More »

Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool)

Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool) Trong Tarot Cuộc hành trình của chàng khờ là phép ẩn dụ cho cuộc đời mỗi con người. Mỗi một lá bài trong bộ Ẩn Chính (Major Arcana) tượng trưng cho một chặng cuộc hành trình – một trải nghiệm mà mỗi …

Read More »