Lá Bài Hoàng Gia (Court Cards)

Zodiac Tarot

Zodiac Tarot

Nhà sản xuất: Lo Scarabeo Tác giả: Lee Bursten, Luca Raimondo Bao gồm: 78 Lá bài + Sách hướng dẫn

Read More »

Art of Life Tarot – Sách Hướng Dẫn

Sách hướng dẫn sử dụng bộ bài Art of Life Tarot. Đối với mỗi người, những hình ảnh nghệ thuật trong các lá bài có thể được cảm nhận theo những cách khác nhau, do đó việc diễn giải nghĩa những lá bài được “mở” theo nhiều hướng khác nhau. …

Read More »