Bộ Wands (Gậy)

Witches Tarot – Sách Hướng Dẫn

Về tổng thể, Witches Tarot là bộ bài dành cho mọi đối tượng sử dụng. Sách hướng dẫn của bộ bài ngoài việc cung cấp ý nghĩa các lá bài còn có thêm 4 trải bài được tác giả Ellen Dugan thiết kế riêng dành cho cả xem bài lẫn thực hành …

Read More »

Tính Song Đôi Của Các Nguyên Tố

Mỗi bộ đều thể hiện tính song đôi cơ bản: Gậy và Kiếm thuộc tính nam, trong khi Cốc và Tiền thuộc tính nữ. Sự phân chia cơ bản này được phát triển từ thời sơ khai của những ghi chép Tarot, khi nó còn là một trò chơi, tính …

Read More »