Lá Ẩn Phụ (Minor Arcana)

Các Bộ Trong Tarot về Năng Lực Chiến Lược và Sáng Tạo

  Các Bộ Trong Tarot về Năng Lực Chiến Lược và Sáng Tạo Có mối liên hệ nào giữa các bộ trong tarot và năng lực tư duy chiến lược hay không? Thực tế thì Tarot có khả năng chỉ ra bất cứ điều gì, có thể là mọi thứ …

Read More »

Vampires Tarot of the Eternal Night – Sách Hướng Dẫn

Lãnh địa của ma cà rồng và bài Tarot trên thực tế có rất nhiều phương diện lạ lùng. Và bằng cách kết hợp cả hai lại trong bộ bài Vampires Tarot of the Eternal Night, chúng ta tạo nên một thế giới vô cùng độc đáo. Có bóng tối …

Read More »