Gothic Tarot

Lá 0. The Fool – Gothic Tarot

0. The Fool Khởi đầu của một cuộc hành trình, lún sâu vào những điều vô định, niềm tin nhảy vọt, kẻ khờ khạo, người ngây thơ, hay kiếm tìm trải nghiệm. Diễn giải ngược: Không chắc chắn, bất cẩn, hờ hửng, hay thay đổi, lãnh đạm. Nghĩa chính: Bạn …

Read More »

Lá I. The Magician – Gothic Tarot

I. The Magician Vận dụng sức mạnh/quyền lực mạnh mẽ, mối liên kết với thế giới linh hồn, sáng tạo và tri thức dồi dào, ý chí mạnh mẽ, tự tin mãnh liệt. Diễn giải ngược: Sự yếu đuối của tâm hồn, khuynh hướng lạm dụng quyền lực. Nghĩa chính: …

Read More »

Lá III. The Empress – Gothic Tarot

III. The Empress Người ban sự sống, dưỡng nuôi, tính nữ thống trị mạnh mẽ, đôi khi buông thả, hàm ý đam mê, nhục dục và khả năng sinh sản. Diễn giải ngược: Sự thật, ngoại giao, khó khan trong bày tỏ tâm trạng, do dự. Nghĩa chính: The Empress hàm …

Read More »

Lá IV. The Emperor – Gothic Tarot

IV. The Emperor Nhân vật của quyền lực, sự kiên định và che chở, một người hiểu lẽ phải và có trách nhiệm, khả năng tự kiểm soát tốt, mạnh mẽ nhưng công bằng. Diễn giải ngược: Giàu lòng trắc ẩn và nhân từ, nhưng độc đoán, hống hách và …

Read More »

Lá V. The High Priest – Gothic Tarot

V. The High Priest Trí tuệ tâm linh, sự chân thành và lòng khoan dung, những giá trị sát với truyền thống, không sẵn lòng để khám phá những con đường mới. Diễn giải ngược: Thông thạo về những kỹ năng xã hội, luôn nhận thức về thực tại, điểm …

Read More »

Lá VI. The Lovers – Gothic Tarot

VI. The Lovers Sự thu hút nhục dục, sắc đẹp và tình yêu, đưa ra lựa chọn thuộc về đạo đức, các bên đối lập xích lại gần nhau, vượt qua nghịch cảnh. Diễn giải ngược: Mối quan hệ có vấn đề, đối chọi nhau, phản ứng lại quyền hành. …

Read More »

Lá VII. The Chariot – Gothic Tarot

VII. The Chariot Thắng lợi trong trận chiến, một cá tính mạnh mẽ, cần kiểm soát tình cảm, người luôn nghĩ cách báo thù. Diễn giải ngược: Thích sinh sự, thay đổi đột ngột, ý chí kém cỏi, một sự tranh chấp mà có lẽ dẫn đến kiện tụng hoặc …

Read More »

Lá VIII. Justice – Gothic Tarot

VIII. Justice Một quan điểm khách quan và trung thực, đạt được và tuân theo một quyết định công bằng, gặt hái những thành quả mà một người đã gieo, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Diễn giải ngược: Sự cố chấp, một quyết định thiên vị, sự …

Read More »

Lá 0. The Fool – Gothic Tarot

0. The Fool Khởi đầu của một cuộc hành trình, lún sâu vào những điều vô định, niềm tin nhảy vọt, kẻ khờ khạo, người ngây thơ, hay kiếm tìm trải nghiệm. Diễn giải ngược: Không chắc chắn, bất cẩn, hờ hửng, hay thay đổi, lãnh đạm. Nghĩa chính: Bạn …

Read More »

Lá I. The Magician – Gothic Tarot

I. The Magician Vận dụng sức mạnh/quyền lực mạnh mẽ, mối liên kết với thế giới linh hồn, sáng tạo và tri thức dồi dào, ý chí mạnh mẽ, tự tin mãnh liệt. Diễn giải ngược: Sự yếu đuối của tâm hồn, khuynh hướng lạm dụng quyền lực. Nghĩa chính: …

Read More »

Lá III. The Empress – Gothic Tarot

III. The Empress Người ban sự sống, dưỡng nuôi, tính nữ thống trị mạnh mẽ, đôi khi buông thả, hàm ý đam mê, nhục dục và khả năng sinh sản. Diễn giải ngược: Sự thật, ngoại giao, khó khan trong bày tỏ tâm trạng, do dự. Nghĩa chính: The Empress hàm …

Read More »

Lá IV. The Emperor – Gothic Tarot

IV. The Emperor Nhân vật của quyền lực, sự kiên định và che chở, một người hiểu lẽ phải và có trách nhiệm, khả năng tự kiểm soát tốt, mạnh mẽ nhưng công bằng. Diễn giải ngược: Giàu lòng trắc ẩn và nhân từ, nhưng độc đoán, hống hách và …

Read More »

Lá V. The High Priest – Gothic Tarot

V. The High Priest Trí tuệ tâm linh, sự chân thành và lòng khoan dung, những giá trị sát với truyền thống, không sẵn lòng để khám phá những con đường mới. Diễn giải ngược: Thông thạo về những kỹ năng xã hội, luôn nhận thức về thực tại, điểm …

Read More »

Lá VI. The Lovers – Gothic Tarot

VI. The Lovers Sự thu hút nhục dục, sắc đẹp và tình yêu, đưa ra lựa chọn thuộc về đạo đức, các bên đối lập xích lại gần nhau, vượt qua nghịch cảnh. Diễn giải ngược: Mối quan hệ có vấn đề, đối chọi nhau, phản ứng lại quyền hành. …

Read More »