Bài Oracle

Witchlings Spell Cards

Witchlings Spell Cards Tác giả: Paulina Cassidy Phát hành: U.S. Games Systems Bao gồm: Deck 40 Cards + Companion Giá: 700,000đ Paulina Cassidy vừa giới thiệu 40 lá bài Witchlings tuyệt vời của cô trong bộ bài mới đầy mê hoặc này. Bộ bài Witchlings chia sẻ những câu thần chú (spell) …

Read More »

Wisdom of House of Night Oracle Cards 

Wisdom of House of Night Oracle Cards  Tác giả: P.C. Cast, Colette Baron-Reid Phát hành: Potter Style Bao gồm: Deck + Booklet Giá: 700,000đ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Chủ Đề Và Mục Đích Của Bộ Bài Oracle Wild Wisdom of the Faery Oracle – …

Read More »

Wild Wisdom of the Faery Oracle

Wild Wisdom of the Faery Oracle Tác giả: Ludy Cavendish & Selina Fenech Phát hành: Blue Angel Publishing Bao gồm: Deck 47 Cards + Companion Giá: 800,000đ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Wild Wisdom of the Faery Oracle – Sách Hướng Dẫn Lá Riddle Fisher …

Read More »

Voice of the Trees Oracle

Voice of the Trees Oracle Tác giả: Mickie Mueller Phát hành: Llewellyn Publications Bao gồm: Deck 25 Cards + Companion Giá: 750,000đ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Tarot of Trees – Sách Hướng Dẫn Lá Queen of Pentacles – Tarot of Trees Lá Queen of …

Read More »

Transparent Oracle

Transparent Oracle Tác giả: Emily Carding Phát hành: Schiffer Publishing Bao gồm: Deck + Companion Giá: 1,050,000đ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Transparent Tarot – Sách Hướng Dẫn Lá The World – Transparent Tarot Deviant Moon Tarot – Sách Hướng Dẫn Ý Nghĩa 78 …

Read More »

Tea Leaf Fortune Cards

Tea Leaf Fortune Cards Tác giả: Rae Hepburn & Shawna Alexander Phát hành: U.S Games Systems Bao gồm: Deck 200 Cards + Companion Giá: 1,200,000đ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Lá Ear – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards Lá Throne – Bộ Bài Tea Leaf …

Read More »

Oracle of the Dragonfae

Oracle of the Dragonfae Tác giả: Lucy Cavendish Phát hành: Blue Angel Publishing Bao gồm: Deck 43 Cards + Companion Giá: 700,000đ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Messages From Your Angels Cards Lá 36. Turn On Your Heart Light – Whispers of Love Oracle Cards …

Read More »

Native American Cards

Native American Cards Tác giả: Laura Tuan Phát hành: Lo Scarabeo Bao gồm: Deck 33 Cards + Companion Giá: 950,000đ Đề Xuất Review: Bài Viết Về Tarot Liên Quan Được Xem Nhiều Nhất: Secret Language of Animals Oracle Magical Messages from the Fairies Oracle  Lá 40. Be In The Present And Dream Of …

Read More »