Lá The Emperor – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


The Emperor

Sự bảo vệ,  ổn định, người cha

Wild Unknown 4

Emperor là một người cha. Ông ta là người đồng hành hoàn hảo của empress. Ông đại diện cho phần bảo vệ, quyết đoán, và thực sự kiên định trong con người bạn. Ông mang đến sự trong trẻo trong trí óc, và điều này sẽ dẫn đến những hành động hoặc quyết định. Đôi khi lá bài này theo nghĩa đen và ám chỉ đến một mối quan hệ phụ tử trong cuộc đời bạn. Mặt khác nó cũng ám chỉ đến sự tái kết nối với một phần con người bạn – đứng vững vàng và cao sừng sừng và luôn biết mình cần phải làm gì. Với sự trợ giúp từ mặt trời, Emperor có thể nhìn cách xa hàng dặm.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *