Lá Two of Cups – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Two of Cups

Kết nối, tình yêu, lãng mạn

Wild Unknown Cups 2

Có quá nhiều sự tôn thờ trong Two of Cups. Khi lá bài này xuất hiện, bạn có thể dự đoán được tình yêu đang dẫn lối cho bạn. Và vâng, lá bài này luôn có nghĩa là tình yêu…nhưng đôi khi nó ám chỉ đến ngày sinh của một người thân hoặc một tình bạn lâu bền. Sự kết nối giữa hai người đều rất trong sáng, trung thực và bền chặt. Hãy mở cửa trái tim và sẵn sàng.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *