Lá Five of Wands – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Five of Wands

Rải rác, mất tập trung, lạc lối, mất tích

Wild Unknown Wands 5

Five of Wands là lá bài của sự xung đột. Bạn sẽ cảm thấy bản thân tán loạn, mất tập trung, bị xao lãng, hướng về rất nhiều thứ và chẳng gì cả. Bởi vì những chiếc gậy này liên hệ mật thiết đến ước mơ và những mục tiêu của chúng ta, nó luôn có ý nghĩa là sự xung đột tiềm ẩn ngay bên trong mỗi chúng ta. Năng lượng của bạn sẽ bị tỏa đi rất nhiều hướng, và rồi bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương từ bên trong. Rút được lá bài này như một sự cảnh báo: Hãy tìm cách để tĩnh tâm và tập trung vào lý trí của bạn hoặc là mọi rắc rối chỉ có tăng lên mà thôi.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *