Lá Eight of Wands – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Eight of Wands

Sự vận động hay thay đổi đột ngột

Wild Unknown Wands 8

Eight of Wands bừng sáng như ánh chớp. Đây là lá bài của tin tức, sự thay đổi, hay sự rõ ràng trong những tình huống thiếu quyết tâm. Bạn có thể bất ngờ nghe được tin tức từ một người bạn cũ, hoặc nhận được những tin tức đầy bất ngờ làm đổi hướng cuộc hành trình của bạn. Lá bài này đôi khi mang nghĩa là sự vận động đang diễn ra vậy nên hãy sẵn sàng cho những chuyến đi nếu cơ hội tới.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *