Lá Eight of Swords – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Eight of Swords

Bị mắc kẹt, bất lực

Wild Unknown Swords 8

Bị bao quanh bởi những trở ngại và sự đe dọa từ mọi phía, bạn cảm thấy bản thân là nạn nhân. Bạn không tìm được đường để thoát ra, không còn bất cứ sự lựa chọn nào. Sự nhận thức của bản thân ngăn bạn khỏi việc giang rộng đôi cánh và vút bay. Điều gì khiến bạn trì trệ như vậy? Chính bản thận bạn hay người khác? Eight of Swords thỉnh cầu một câu trả lời. Bạn không thể bị mắc kẹt ở đây lâu hơn nữa.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *