Lá Five of Swords – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Five of Swords

Hủy hại bản thân

Wild Unknown Swords 5

Lại một lá bài cảnh báo nữa, Five of Swords mô tả sự hủy diệt của bản thân. Bạn sẽ bị lôi kéo vào một tình huống khác hay một cuộc tranh luận mà bạn biết phải ngăn chặn. Sự ích kỉ và khát khao sức mạnh sẽ dẫn bạn đến thất bại. Đau đớn và bất hòa là kết quả.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *