Lá Father of Swords – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Father of Swords

Công tâm, óc phân tích

Wild Unknown Swords 14

Như tất cả các thành viên khác trong nhà Swords, người cha có khả năng thiên phú về trực giác, nhận thức. Ông có một khả năng đặc biệt để tách rời bản thân về mặt tình cảm vì thế ông có thể thực sự nhìn các tình huống từ mọi góc độ. Vì thế ông luôn có được lòng kính trọng từ người khác, họ luôn mô tả ông giống như một người công tâm hoặc công bằng. Ông là một người đàn ông đầy trách nhiệm, với sự ràng buộc sâu sắc với gia đình.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *