Lá Four of Swords – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Four of Swords

Sự tĩnh lặng, sức mạnh tinh thần

Wild Unknown Swords 4

Mặc dầu những thanh kiếm đầy đe dọa treo lơ lửng ở bên trên, chú cừu non vẫn ngồi đó với một phong thái tĩnh lặng và không hề sợ hãi. Four of Swords nói rằng đây là lúc phải nhìn sâu vào bên trong và tìm kiếm sức mạnh tinh thần để đối phó với áp lực. Sự nghỉ ngơi rất quan trọng. Tìm kiếm sự thiền định hoặc tìm những tác phẩm văn học tập trung vào sự tĩnh lặng trong tâm trí. Tận dụng khoảng thời gian này để phục hồi và rút vào trong trước khi những thanh kiếm kia rơi xuống.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *