Lá Four of Pentacles – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Four of Pentacles

Chiếm hữu và kiểm soát

Wild Unknown Pentacles 4

Four of Pentacles trước hết gợi đến những lợi lộc vật chất và sự ổn định. Chỉ có những tin tốt về tài khoản ngân hàng và gia đình. Nhưng ẩn bên dưới thì lá bài này lại là một lời cảnh báo: Đừng có trở nên quá chiếm hữu hay quá kiểm soát. Nắm giữ quá chặt trong thế giới vật chất sẽ khiến bạn trở nên cứng nhắc, trì trệ và làm phật lòng người khác. Sự giàu có chỉ là một khái niệm mà thôi.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *