Lá Seven of Pentacles – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Seven of Pentacles

Giai đoạn chiêm niệm, suy tư

Wild Unknown Pentacles 7

Một lá bài gây hiếu kì, Senven of Pentacles chỉ ra một giai đoạn chiệm niệm và không chắc chắn. Bạn sẽ nhìn lại tất cả những lúc mình đã làm việc đầy chăm chỉ và tự hỏi…như vậy là thành công hay thất bại? Bạn dường như không thể quyết định. Bạn không nên gặp hái nhiều phần thưởng hơn vào lúc này sao? Có lẽ vậy. Nhưng tâm trí lại nắm quyền kiểm soát đối với nhận thức. Có thể những phần thưởng của bạn đang chờ bạn nhận ra chúng. Nó không phải lúc nào cũng là tiền bạc.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *