Lá Two of Pentacles – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Two of Pentacles

Cân bằng, thay đổi

Wild Unknown Pentacles 2

Two of Pentacles biểu thị cho sự thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì bộ pentacles có liên quan đến sự sở hữu, cho nên lá bài này thường có nghĩa ám chỉ đến một công việc mới, tình trạng tài chính hoặc sự di chuyển. Ngay cả khi bạn thấy sợ hãi thì sự thay đổi này vẫn sẽ cứ diễn ra và thậm chí có thể nó sẽ mang lại niềm vui nào đó. Hãy đối mặt với đó với sự duyên dáng của một cánh bướm mới hình thành….một thế giới của những khả năng được cân bằng trên đôi cánh mỏng manh của bạn.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *