Lá The Hanged Man – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


The Hanged Man

Hi sinh, buông bỏ

Wild Unknown 12

Rất nhiều người nói đến việc “buông bỏ”. Nhưng thực sự nó có nghĩa là gì? Làm thế nào để bạn giành được nó? Hanged Man biết mọi câu trả lời, ông ta là bậc thầy của sự không ràng buộc. Lá bài này còn ám chỉ đến sự hi sinh, tình cảnh khó khăn hay đau khổ xuất hiện trong đời bạn. Dù trong thâm tâm bạn muốn chối bỏ và vật lộn với nó, hãy giống như hanged man. Tìm kiếm sự tĩnh tại, mở to mắt và sử dụng quan điểm mới để học hỏi điều gì đó. Mặt khác bạn đang mắc kẹt ở đây.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *