Lá Strength – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Strength

Làm chủ cảm xúc

Wild Unknown 11

Lá bài này thường được nghĩ về như mặt đang gầm thét, đang ngấu nghiến của chú sư tử. Nhưng nếu nhìn lại…những điều mà “strength” gợi ý đó là một nguồn lực sâu sắc hơn mà phải kiếm tìm từ trong sâu thẳm. Chú sư tử đại diện cho con người kiên nhẫn, và điềm tĩnh tuyệt đối bên trong chúng ta. Ông là bậc thầy của sự tập trung, trắc ẩn, và kiểm soát bản thân. Khi lá bài này xuất hiện, bạn đang cần phải khai thác nguồn năng lượng này cho chính bản thân mình. Lòng can đảm mà bạn cần có thể được tìm thấy từ chính sức mạnh của bản thân bạn, sức mạnh xuất phát từ trái tim.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *