Lá Two of Wands – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Two of Wands

Sự quyết tâm, phương hướng

Wild Unknown Wands 2

Là bài này chỉ ra rõ ràng bạn đang trên đường đi đến thành công. Bạn tập trung. Bạn tập trung vào mục tiêu của mình và mạnh dạn cho thấy tất cả những nỗ lực trên con đường đó. Bởi vì bộ Wands có liên kết mật thiết với lý trí, bạn cần thời gian để nhận thức được kiểu suy nghĩ của mình, đặc biệt là với bản thân bạn. Đâu là giá trị và sắc thái thực sự trong suy nghĩ của bạn? Chủ yếu tích cực hay tiêu cực? Bạn đối xử với bản thân như thế nào trên con đường đi tới giấc mơ lớn nhất của mình?

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *