Lá Eight of Cups – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Eight of Cups

Sự trì trệ, sức khỏe yếu

Wild Unknown Cups 8

Lá Eight of Cups gửi đến bạn một tin nhắn khẩn là hãy thu xếp đồ đạc và đi tiếp. Không còn hi vọng gì để nhen nhóm lại những gì đã mất. Bạn cần một sự khởi đầu mới. Lá bài này cũng chỉ ra giai  đoạn ốm yếu và trì trệ về thể chất. Thông điệp gửi đến bạn không thể rõ ràng hơn: Không còn gì tốt đẹp cho bạn ở đây nữa. Hãy nâng tầm mắt về phía xa hơn và để đôi chân dẫn bạn đi về phía trước.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *