Lá Father of Cups – Wild Unknown Tarot

Tarot Việt Nam, Wild Unknown Tarot


Father of Cups

Ngoại giao, cởi mở

Wild Unknown Cups 14

Father of Cups thực sự có tính cách rất độc đáo và năng động. Ông là người cha giống như “gà mẹ” nhất trong số những người cha trong tarot, và luôn là người bảo hộ cho nghệ thuật. Ông là một người đàn ông đáng kính – người luôn luôn ủng hộ gia đình của mình cũng như cộng đồng. Điều duy nhất không tốt ở người đàn ông này đó là những sự bất an bén rễ ăn sâu trong lòng ông….chúng quá lớn và ảnh hưởng đến tính cách của ông theo cách mà chúng ta không thể ngờ tới.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot

About Khôi Nguyên

Khôi Nguyên Là Người Thích Và Đam Mê Về Tarot. Luôn Mong Muốn Cập Nhật Những Tin Mới Nhất Đến Anh Em Trong Hội Tarot, Cộng Đồng Tarot Danh Cả Người Mới Và Người Cũ. Cùng Tin Tức Thì Các Sản Phẩm Về Bài Tarot, Phụ Kiện Tarot Cũng Sẽ Được Chia Sẻ. Tin Tức Được Đẩy Một Cách Tự Nhiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *